LOPŠELIS DARŽELIS DAIGELIS
Dariaus ir Girėno g. 14, Vilnius
Tel.: +370 5 247 21 40, +370 682 5 81 78.
El.paštas
daigelis@yahoo.co.uk
 

Lopšelio darželio kasdieniniai vaizdai
 

 
     Lopšelis - darželis Daigelis yra Vilniaus miesto Naujininkų mikrorajone. Darželyje sukurtas palankus mikroklimatas, aukšta kultūra, kūrybiškas ugdymas, būtinos sąlygos vaikų vystymuisi, sugebėjimui adaptuotis socialinėje aplinkoje. Aukštos kvalifikacijos personalas teikia paslaugas tėvams, turintiems vaikus nuo 1 iki 7 metų., nuo pirmadienio ankstyvo ryto iki penktadienio vakaro.
     Mūsų prioritetas - vaikas - sąlygų sadarymas jo saugumui ir saviraiškai. Tam mes pastoviai tobuliname subalansuotos plėtros idėjas, siekdami ugdymo proceso kokybės ir visų bendruomenės nariu atsakomybės už ugdymo pokyčius.
     Lopšelis - darželis ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasis VĖRINĖLIO programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Ugdymo procesui sukurta aplinka, kurioje vaiką supa meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšis ir bendravimas, salygų išbandyti, eksperimentuoti, kurti, pažinti sudarymas kiekviename kamputyje.
     Sveikata kiekvieno žmogaus brangiausias turtas, todėl daug dėmesio skiriame vaiko sveikatos stiprinimui: yra šiuolaikiniu inventoriumi aprūpinta sporto salė, kurioje su vaikais dirba sporto instruktorė.
     Vanduo - gyvybės šaltinis. Vandens procedūroms naudojamas mini-baseinas įstaigos patalpose ir atviras baseinas lauke (vasaros laikotarpiu). Gėrimui ir maisto gaminimui naudojamas tik ,,gyvybės” vanduo - įstaigoje pastatyta Zepter firmos vandens valymo sistema. Žmogus gyvas, kol kvėpuoja. Todėl mūsų vaikai mokomi taisyklingai kvėpuoti ir naudojasi oro valymo ir gerinimo sistema ,, Therapy Air”.
     Ypatingą dėmesį mes skiriame ekologinių pradmenų ugdymui: tautinės savimonės plėtojimui, bendradarbiavimo demokratizavimui, aplinkosauginei veiklai.
     Vaiko pagrindinė veikla - žaidimas. Stengiamės veiklos procese praturtinti vaiko socialinę patirtį ir dvasinį - emocinį pasaulį. Vaikai nuo 4 metų turi galimybę plėtoti saviraišką muzikos, choreografijos pamokėlėse. Jie aktyviai dalyvauja rajono ir miesto renginiuose, konkursuose, parodose. Savo gebėjimus demonstruoja plačiai auditorijai.